#172 F.W. Woolworth & Co. Ltd.

כאן, בליברפול, קרוב לרחוב פני ליין, היה הסניף של רשת החנויות &Co. Ltd. F.W. Woolworth, שבו עבדה סינת'יה פאוול, חברתו של ג'ון לנון, כזבנית, בשנת 1961.


רשת החנויות F. W. Woolworth Company הוקמה בארצות הברית כרשת קמעונאית שמכרה את מוצריה המחיר אחיד. הסניף הראשון של הרשת בבריטניה נפתח במרכז ליברפול ב-5 בנובמבר 1909. בחלוף הזמן נפתחו סניפים נוספים ברחבי בריטניה, כולל הסניף הזה. הרשת הקמעונאית נסגרה בשנת 2009 ובבריטניה בשנת 2012. כיום, פועל במקום סניף של רשת הסופרמרקט Tesco.


כל הזכויות על המאמרים באתר שמורות לכותבי המאמרים. כל הזכויות על תכני הביטלס באתר (תמונות וקטעי וידאו) שמורות לבעליהם החוקיים. (לצערנו) אין לאתר thebeatles.co.il, למפעיליו ולכותבים בו כל קשר עסקי עם להקת הביטלס, עם חברת Apple Corps Ltd, עם מי מחברי להקת הביטלס או נציגיהם.

Proudly created by Wixart

יצירת קשר ורישום לתפוצה