#167 Knotty Ash Village Hall

הביטלס הופיעו כאן בליברפול 7 פעמים בין בשנת 1961, בין ה-15 בספטמבר ל-17 בנובמבר, ופעם נוספת ב-17 במרץ 1962. כל ההופעות של הביטלס כאן בשנת 1961 אורגנו ע"י מונה, אמו של פיט בסט, וזו שהתקיימה בשנת 1962, אורגנה ע"י סם ליץ'.


הבניין הזה פעיל עד היום והוא ממשיך לשמש כבית הממשל המקומי.