#165 Greenbank Drive Sinagogue

בבית הכנסת הזה, בליברפול, אשר השתייך לקהילה שבה היו חברים הוריו של בריאן אפשטיין, הופיעו הביטלס פעם אחת בשנת 1961.


ב-30 באוגוסט 1967 יצא מכאן מסע ההלוויה של בריאן אפשטיין.


בית הכנסת Greenbank Drive Sinagogue נפתח לקהל המאמינים ב-15 באוגוסט 1937, וב-8 בינואר 2007 נסגר אחרי שהקהילה עברה להתפלל בבית כנסת אחר, בקבת המקום. עם סגירת בית הכנסת נרקמה תכנית להפוך את המבנה לבניין מגורים אך זו נגנזה. בשנת 2010 הבניין הוכרז כבניין לשימור הנמצא בסכנה ובשנת 2014 תרמו קרן המורשת הבריטית ועיריית ליברפול סכום של 70,000£ לשיפוץ המבנה. הסכום שגויס הספיק רק לתיקון הגג, דבר שהאט את הרס המקום על רקע הגשמים. היעדר מקורות נוספים לשיפוץ המבנה הביא לכך שבשנת 2017 אושרה תכנית חדשה להפוך את המבנה לבניין מגורים, שיאכלס 22 דירות יוקרה, תוך שימור חזית המבנה, ו-36 דירות נוספות שייבנו סביבו. הבימה וארון הקודש שבבית הכנסת יועברו לישראל.