#140 Davidwache

לכאן, תחנת המשטרה של רובע סנט פאולי שבהמבורג, הובא בסוף נובמבר 1960, ג'ורג' הריסון לפני שגורש מגרמניה, על רקע שתי עבירות - לא היה לו רישיון עבודה בגרמניה ונכח ברובע סנט פאולי, רובע החטאים של העיר, אחרי השעה 22:00, למרות שהיה מתחת לגיל 18, ובכך עבר על תקנה עירונית שאסרה על קטינים להיות ברובע הזה אחרי השעה הזו.


לכאן הובאו ב-4 בדצמבר 1960 פול מקרטני ופיט בסט לאחר שהואשמו בניסיון להצתה, כאשר שרפו קונדום על אחד הקירות של בית הקולנוע שבו התגוררו, Bambi Kino, בזמן שארזו את חפציהם, לפני שעזבו את המקום. לאחר לילה של מעצר כאן, גורשו השניים מגרמניה.


הבניין הזה נבנה בשנת 1840, ובדצמבר 1914 נפתחה בו תחנת משטרה בשם Davidwache (בגרמנית: משמרת דוד), המופקדת על רובע סנט פאולי. כיום, פועלת כאן המחלקה מספר 15 של משטרת המבורג. התחנה הזו נחשבת לתחנת המשטרה הכי מפורסמת בגרמניה.