#128 Embassy Club

כאן, בוויראל, מעבר לנהר המרזי, הופיעו הסילבר ביטלס פעם אחת בחודש יולי 1960. בהופעה הזו היו הסילבר ביטלס שוב ללא מתופף, לאחר שנורמן צ'פמן, גויס לשירות חובה בצבא הבריטי ונשלח לשנתיים לקניה, שם השתתף בהתמודדות של בריטניה עם התקוממות המאו מאו.

הבניין הזה נפתח לקהל ב-18 בדצמבר 1899 בתור תאטרון The Irving Theatre, שהכיל קהל של 2,500 איש. בשנת 1908 פרצה בבניין שריפה ואחריה הוא שופץ ונפתח שוב, הפעם ללא המגדל שהיה מעל חזיתו, ושם התאטרון שונה ל-The Kings. בשנת 1912 שונה שוב שם התאטרון והפעם ל-La Scala, ולאחר ששודרג שונה שוב, באוגוסט 1918, ל-The Hippodrome. לאחר שנמכר, במרץ 1923, שונה שמו ל-The Casino וכעבור חצי שנה הוחזר שמו הקודם, The Hippodrome. בשנת 1930 התאטרון נסגר ונפתח מחדש רק ב-12 בנובמבר 1934, ובשנת 1936 שונה שוב לשמו ל-Embassy. ב-31 במרץ 1959 התאטרון נסגר סופית ומדי פעם שימש להופעות כמו זו של הסילבר ביטלס ביולי 1960. בהמשך נפתח בבניין אולם בינגו, תחת השם Embassy Bingo. בדצמבר 2012 אולם הבינגו נסגר ומאז הבניין נותר ללא שימוש.