#122 The Garston Bottle Works

ב-11 ביוני 1961 הגיעו לכאן חברי הסילבר ביטלס בעקבות טומי מור, המתופף של הלהקה, לאחר שזה לא הגיע להופעה שנקבעה להם. חברי הסילבר ביטלס מצאו את מור באמצע עבודתו כאן בתור נהג מלגזה וניסו לשכנע אותו להגיע איתם להופעה אך ללא הצלחה, לאחר שבת זוגתו איימה עליו להיפרד ממנו אם לא יעזוב את הסילבר ביטלס ויחזור לעבודתו במפעל.


המפעל The Garston Bottle Works פעיל עד היום תחת השם The Garston Bottle Co. Ltd.