#112 Reece's Lyceum Café

כאן, במרכז ליברפול, היה בית קפה שבו נהגו ג'ון, פול וג'ורג' לבקר באפן קבוע בשנת 1960, ורבים משירי לנון-מקרטני נכתבו כאן על מפיות נייר.


הבניין הזה הוקם ב-17 בדצמבר 1802 תחת השםThe Lyceum , והוא שימש כספריה והיה בה חדר קריאה עבור מנויים. עם הזמן המקום הפך למועדון סגור בשםLyceum Gentlemen's Club והספריה עברה מכאן בשנת 1942. בשנת 1952 המועדון עבר לבניין אחר. הבניין נמכר ליזמים ובשנות ה-60 נפתחו בתחומו ברים ובתי קפה, כולל Reece's Lyceum Café. בשנת 1971 רצו היזמים להרוס את הבניין כדי לפתוח במקומו מרכז מסחרי, אבל בעקבות עצומה התכנית בוטלה. בשנת 1984 הבניין נקנה ע"י הדואר המלכותי והפך למרכז הדואר של ליברפול. במרץ 2004 מרכז הדואר נסגר ונותר בבניין סניף של בנק The Co-operative Bank, אשר נסגר בשנת 2017 ומאז הבניין ריק.