#102 The Grafton Rooms

בסוף שנות ה-50, הופיעו כאן הקוורימן.


כאן, ב-16 בפברואר 1962, עברה להקת רורי סטורם וההוריקנס, עם רינגו סטאר כמתופף שלה, אודישן כדי להופיחע באתר הנופש Butlin's, שם יופיעו באפן קבוע בעונות הקיץ.


ב-3 באוגוסט 1962, ב-10 בינואר, ב-12 ביוני וב-2 באוגוסט 1963 הופיעו כאן הביטלס.


אולם The Grafton Rooms נפתח ב-9 בפברואר 1924 כאולם ריקודים, ומאוחר יותר גם כאולם להופעות, ויכול היה להכיל עד 1,200 אנשים. בספטמבר 2008 שינה האולם את ייעודו מאולם הופעות וריקודים למועדון סטנד-אפ והוא פעיל עד היום.