#100 Allerton Cemetary

זהו קברה של ג'וליה, אמו של ג'ון. ההלוויה התקיימה כאן ב-21 ביולי 1958, בלי שהמשפחה תאפשר את נוכחות שתי בנותיה, ג'וליה וג'קי. בקבר אין מצבה ובהתחלה הוצב בו צלב מעץ. כיום יש במקום אבן ובה חקוקה המילה Mummy ושמות מילדיה לפי סדר כרונולוגי:John, Victoria, Julia, Jackie. לצד האבל ישנו פסל של חתול.