יום יום בהסטוריית הביטלס

יום חמישי, 18 בינואר 1962

הופעת צהריים בקאברן קלאב 19/1/62
הופעת צהריים בקאברן קלאב 19/1/62