יום יום בהסטוריית הביטלס

יום שישי, 19 בינואר 1962

הופעת ערב בקאברן קלאב 20/1/62
הופעת ערב בקאברן קלאב 20/1/62