היום בהסטוריית הביטלס

יום שישי, 17 בינואר 1969

פיט בסט זוכה בתביעת הפיצויים שלו כנגד הביטלס.

למרות שתבע מהם 8 מיליון דולר, הוא לא קיבל את הסכום המלא.

פיט בסט זוכה בתביעת הפיצויים שלו כנגד הביטלס.